článek

Kabát aj na Slovensku -

12.11.02

Skupina Kabát bola založená v Tepliciach v roku 1986.
Zakladajúcimi členmi boli Milan Špalek (basgitara, spev, vokály) a Tomáš Krulich (gitara, vokály). Neskôr k dvojici prišli Radek „Hurvajs“ Hurčík (bicie, vokály) a Josef Vojtek (spev). Ako posledný sa k tejto zostave pridal gitarista Ota Váňa.

V tomto zoskupení kapela funguje od roku 1990 dodnes. Zo začiatku fungovali len v Tepliciach a okolí ako lokálna rocková skupina. V roku 1991 nastal bod zlomu a Kabát vydáva prvú platňu nazvanú tak poeticky - Má ji motorovou a vzápätí o niekoľko mesiacov Živě. Na základe kladného ohlasu podpísala skupina exkluzívnu zmluvu s vydavateľstvom Monitor/EMI ČR. Prvou radovou platňou v tomto vydavateľstve bola platňa Děvky to znaj a nasledovalo Colorado, Země plná trpaslíku, Čert na koze jel, Mega Hu a minuloročná novinka Go Satane Go.

Najúspešnejším nosičom v histórii skupiny bol album Colorado, z ktorého sa predalo 100 000 kusov.

Dnes je Kabát považovaný odbornou a laickou verejnosťou za druhú najlepšiu skupinu na českom trhu, za skôr popovo ladenou skupinou Lucie. Ich tohtoročné turné - GSG Gambrinus Tour 2001 je odbornou kritikou považované za najlepšiu Live Show od vzniku samostatnej Českej republiky. Počas turné kapela zavíta aj na Slovensko, kde je predskokanov budú robiť chlapci z kapely Iné kafe. Vychutnať si ich naživo budete môcť v trojhodinovom bloku začínajúcom o 19.00 h v športových halách týchto mestách: 18.11. 2001–Žilina, 19.11. 2001–Nitra, 21.11. 2001–Michalovce a 22.11. 2001–Košice. Koncom novembra pripravuje Kabát pre svojich fanúšikov výberovku nazvanú Suma Sumárum, kde okrem najväčších hitov nájdu aj remix úspešného hitu Má ji motorovou.

Zdroj: markiza.skKomentáře:

Kabát aj na Slovensku

Jméno:  
E-mail:  


iqb4rcmLvH - 02.02.2016, 20:50:53
If my problem was a Death Star, this article is a photon toeodrp.


MBCyoyoVPMtzFX - 13.09.2012, 14:30:45
Očkove1ned je vcelku nešťastnfd proble9m. Pokud na něj jako ro - dič budu nahledžet z hldsieka snahy o udržened zdraved me9ho de - dtěte a budu vyche1zet z informaced, ktere9 nejsou finančně dot - ove1ny vfdrobci a distributory těchto le9ků, zjistedm, že me1m - velke9 dilema. Dilema se rozhodnout, na kterou ne1zorovou stranu s - e přiklonit. Vždy totiž do takove9ho procesu rozhodove1ned zasa - hujed emoce (= strach o zdraved dedtěte), ktere9 silně ovlivned - racione1lned uvažove1ned me9ho rozumu. Vfdsledek tedy s největš - ed pravděpodobnosted nebude nezaujatfd a čistokrevnfd . Pokud s - e tedy rozhodnu podlehnout psychologicky a emocione1lně vyvolane9 - mu ne1tlaku ze strany odborne9 (v mfdch očedch = prodejne9) ve - ejnosti, bude mi prime1rně vadit spektrum možnfdch (a bohužel - medicednou i potvrzenfdch) vedlejšedch fačinků jednotlivfdch va - kcedn. Možne1 jsem už za ta le9ta praxe předliš ovlivněnfd te - dm, co jsem viděl. Setke1ve1m se většinou s lidmi, ktere9 něco - tre1ped a chtějed takovfd zdravotned proble9m vyřešit pomoced - stravy a suplementů, ze statisticke9ho hldsieka jsou ale zanedbat - elnou jednotkou ve srovne1ned s celou populaced, proto je moje nah - ledžened na situaci natolik zkresleno. Bohužel existujed předpa - dy, kdy děti po očkove1ned zdravotně kolabujed s doživotnedmi - ne1sledky na těle i psychice. Mluvedme o malfdch dětech, ktere9 - nemajed možnost se sami rozhodnout, navedc jejich imunitned syste - 9m nened plně vyvinutfd a neschopen stoprocentně zvle1dnout tuto - ze1těž. Pokud mi tedy někdo bude tvrdit, že chce me9mu dedtě - ti vpravit do těla jakoukoli le1tku, ktere1 jej me1 chre1nit a je - 1 VcdM, že existujed předpady nevratne9ho poškozened zdraved (v - extre9mu i smrti), neme1m si s takovfdm jedincem co ředci. Z toh - oto postu mi moje logika ředke1, že se budu chtedt těmto prakti - ke1m vyhnout, což v praxi i děle1m.Jednedm z důvodů, proč jse - m do portfolia mfdch kurzů o vfdživě a obecně o zdrave9m živo - tnedm stylu zařadil i zde1nlivě nesouvisejedced kurz Sedla myš - lenky , byla snaha o vysvětlened, jak se bre1nit manipulativnedm - technike1m ze strany me9died, vfdrobců a distributorů potravin i - le9čiv, kterfdmi se snažed nene1padně ovle1dnout naše myšlen - ed. -