článek

Po turné je bližší Kabát než košile

PRAHA - Fantazie, bomba, skvělé - tak takovými a podobnými přívlastky častovali návštěvníci T-Mobile Areny závěrečný koncert masivního turné kapely Kabát. Do posledního místečka narvaná největší pražská koncertní hala nechtěla v závěru své miláčky pustit z pódia a neustále je vytleskávala. Takže po turné platí, že ne košile, ale Kabát je člověku nejbližší. ,,Je to pro nás obrovské a příjemné překvapení , takový ohlas jsme zdaleka nečekali," uvedl zpěvák Kabátu Pepa Vojtek.

Zdroj: BleskKomentáře:

Po turné je bližší Kabát než košile

Jméno:  
E-mail:  


cSiuwlxCY - 13.09.2012, 22:38:40
(pokračove1ned 2)Vze1pěted jsem kontaktoval ASORKD, jmnievotě j - eho viceprezidenta pana Martina J.Kadrmana, v kostce mu vysvětlil - situaci a pože1dal jej o okamžitou pomoc.Dohodli jsme se, že u - jedne1ned zajistedm předtomnost osoby nanejvfdše povolane9,vice - starostky Přerova n/L paned Ing.Ireny Grege1rkove9.Ve večernedch - hodine1ch, 3.ledna, jsme se sešli v seddle ASORKD s prezidentem - Asociace panem Pavlem P.Riesem a již zmedněnfdm viceprezidentem - Asociace panem Kadrmanem a ještě během noci Asociace rozjela ma - sivned ofenzedvu k zabre1něned netransparentnedho prodeje ze1mku - panu Švehlovi, resp.paned Ve1lkove9, komu skutečně to je ve f - ine1le jedno.Dalšed vfdvoj situace je dohledatelnfd v tiskovfdch - zpre1ve1ch, čle1ncedch a prohle1šenedch do ofenzedvy zapojenfdch - organizaced, politiků i kulturnedch osobnosted, mne nevyjedmaje. - 7.prosince 2011 se shora již citovane9 veřejne9 schůze v Přero - vě n/L fačastnil šte1b ČT1 vedenfd panem Davidem Vondre1čkem. - Již tehdy ve mně svitlo podezřened (vazba Šeste1k-Švehla), ž - e vůbec nejde o pomoc dobre9 věci, ale o odvedened bdělosti př - erovskfdch od dalšedho vfdvoje kauzy: „me1 to v rukou televize, - oni ne1s nedajed…..“Že by si šla ČT1 po krku s ČRo? Sanc - ta Simplicitas !Upozornil jsem paned vicestarostku aby nepřestala - bfdt ostražite1 a 3.leden moje obavy potvrdil.Hned po ofenzedvě - proti netransparentnedmu prodeji ze1mku přispěchal opět pan Da - vid Vondre1ček s reporte1žed, ktere1 v zave1dějedcedm a tenden - nedm světle kauzu přerovske9ho ze1mku přivedla na svět 23.led - na ve 21:25 na ČT1.Varoval jsem paned vicestarostku, aby trvala - ještě PŘED nate1čenedm na sve9 autorizaci reporte1že, aby ve - fine1le s hrůzou nezjistila, že je většina věced fačelově s - estředhe1na a vystředhe1na.Posle9ze mi řekla, že na jejed že1 - dost o autorizaci se jed dostalo razantnedho odmedtnuted s dotazem - „Vy mi snad nevěředte?“ Jak se asi dnes cedted paned vicest - arostka po odvysedlane9 reporte1ži, kde z natočene9ho nezůstal - ke1men na kameni…. Jak se me1 svfdm voličům podedvat do očed? - Paned vicestarostko, je1 jsem Ve1s varoval.Vy jste uvěřila jalo - vfdm slibům pana Vondre1čka.Aby udělal svoji reporte1ž, sledbi - l by Ve1m cokoli…..Dnes Vy již vedte a je1 cedtedm povinnost se - za Ve1s postavit…..PROTOŽE moje celoživotned zkušenosti v te - 9to rovině (na rozdedl od Vašich) způsobujed, že je1 vedm… - (pokračove1ned 3) -