recenze

Tradiční kabátí menu, žádná speciální jízda. (Corrida - recenze)

Kabát je bezesporu jedna z nejkontroverznějších kapel na naší hudební scéně. Někdy mám pocit, že na každého nového fanouška získávají také jednoho zapáleného odpůrce. Nikdy jsem tomuto fenoménu moc nerozuměl. Možná je zakopaný psík v tom, že většina part hrajících tzv. hospodský rock hraje mizerně, texty má jenom přiblbé a jejich pódiová prezentace je primitivní. Kabátům to ovšem vždycky šlapalo a pořád šlape a byť nepředvádějí žádné virtuózní výkony, jsou skvěle sehraní. V řemeslně bezchybných textech mají kromě tak diskutovaných vulgarit taky vtip a leckdy moudrou myšlenku a jejich koncerty jsou na světové úrovni. Taky mají samozřejmě na české poměry neuvěřitelný komerční úspěch a ten se, jak známo, neodpouští. Po Corridě se na tom všem vůbec nic nezmění.

Všechno, co je vyzkoušeno, že kabátí fanda chce na deskách svých miláčků mít, na novince najdete v míře vrchovaté. Hutné a přitom dostatečně nabroušené kytarové riffy, žádné zdržování, tempo odsýpá, Josef Vojtek v tradičně dobré pěvecké formě. A přece mám pocit, že proti posledním třem počinům, které mám v diskografii skupiny nejradši (MegaHu, Go Satane Go a Dole v dole), se jedná o lehký ústup ze slávy. Ono totiž všechno, co je na Corridě, tu už bylo. A nikoliv jednou. Samozřejmě, že určitý rukopis Kabát má a opakuje jej již léta (ostatně která dobře své nahrávky prodávající kapela ne), ale tady je toho podobného a příliš. Začíná se tentokrát jen hudebně vtipným krátkým intrem, zakončení obstarává "Kdoví jestli" s vážným textem, která jako by z oka vypadla "Kdo si nechce hubu spálit". "Virtuoz" svým obsahem velmi připomíná "Učitele", "Kůže líná od Kolína" zase vzpomíná na svého pobratima "Mám obě ruce levý" a i na country parodii došlo, i když tentokrát se krtek "Joy" asi mezi zlaté hity Kabátu nezapíše.

Z alba je zkrátka cítit, že nevznikalo lehce, že autory tlačil čas a nápady nepřicházely samy od sebe. I tak se vůbec nejedná o špatnou desku, titulní vypalovačka "Corrida" nebo výborně vybraný první singl "Burlaci" mají už teď předplacené místo na nějakém příštím kabátím hitovém výběru. Kromě snad v každém článku zmiňovaného čuchání ke koksu je tu hezká řádka jiných podařených vtipů, jako třeba: ,,... v neděli v televizi / jasně že za provizi / rozebrat situaci / to já chlapi v práci / když něco rozeberem / tak leda buldozerem...", nebo trefných postřehů: "Nemůžou mi říkat, že lžu / můžou mi říkat, že lžu, když lžu nebo když se chystám lhát / nebo jsem zrovna dolhal / ale ne když mluvim pravdu" (oboje "Buldozerem"). A i v jinak trochu křečovitém a trochu moc moralizujícím textu "Kdoví jestli" se najde perla, za kterou by každý, kdo někdy zkoušel textařské řemeslo, platil zlatem: "Jak je to s pravdou? S pravdou se šetří, možná proto, aby zbyla / Je flekatá jak dalmatin, je černobílá".

Corrida je deska s příchutí dobře odvedené práce v rámci kabátích standardů, ve kterých možná až příliš uvízla. Není jí moc co vyčítat, ale až třeba za půl roku dostanu chuť pustit si v autě Kabát (lepší muziku k řízení neznám), nebudu mít moc důvodů vracet se zrovna k téhle nahrávce namísto mých výše zmíněných oblíbenců či výběru Suma sumárum. Není na ní totiž nic výjimečného. Hodnocení: 7/10


Michal Koch, musicserver.czKomentáře:

Tradiční kabátí menu, žádná speciální jízda

Jméno:  
E-mail:  


3wnJb3iw - 17.12.2015, 17:15:27
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) -


KbEsifUHPNNWdunHD - 28.11.2012, 03:25:55
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. -


vTpvQbuIkvKlksn - 14.09.2012, 00:35:23
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. -


ieBEXNLkRZksFkcMcyd - 13.09.2012, 16:11:47
Got it! Thanks a lot again for hlepnig me out!


Lukáš - 27.04.2010, 13:26:46
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se -


Hana - 24.04.2010, 10:57:34
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se - Kabáti nejsou dobří, Kabáti jsou totiž úplně super skupina. - Nejlepšív ČR. H. -


patmull - 26.10.2009, 14:56:03
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se - Kabáti nejsou dobří, Kabáti jsou totiž úplně super skupina. - Nejlepšív ČR. H. - = - )))))) no je vidět že asi kabáty moc nezná.....

ale s něčím souhlasím. -


- 05.08.2009, 20:40:39
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se - Kabáti nejsou dobří, Kabáti jsou totiž úplně super skupina. - Nejlepšív ČR. H. - = - )))))) no je vidět že asi kabáty moc nezná.....

ale s něčím souhlasím. - Hosi.Ja vas miluju.Byl se, ve zline na kazdym koncertu at dole v d - ole tk na bezvadne corride.Miluju baru,starou lou,kdo jestli je va - se nej nej nej pisen.Tk brzo zas vyrazte na morvu at mozu v prvi r - ade poradne trsat:) -


denisa - 05.08.2009, 15:43:39
ahojky jste nejlepsi denuuuuulinka1 vecernice z vra........


Lucka - 16.07.2009, 17:50:59
ahoj Clapi líbí se mi Corrida tak ahoj


Aleš Omelka - 26.05.2009, 17:28:52
zdar jste borci moc se mi líbí coryda tak zdar borci


richi - 18.04.2009, 13:33:43
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se - Kabáti nejsou dobří, Kabáti jsou totiž úplně super skupina. - Nejlepšív ČR. H. - = - )))))) no je vidět že asi kabáty moc nezná.....

ale s něčím souhlasím. - Hosi.Ja vas miluju.Byl se, ve zline na kazdym koncertu at dole v d - ole tk na bezvadne corride.Miluju baru,starou lou,kdo jestli je va - se nej nej nej pisen.Tk brzo zas vyrazte na morvu at mozu v prvi r - ade poradne trsat:) - KABÁT poslouchám od roku 1991 a je to pořád dost dobrý a čí - m dál tím lepší, ale žízeň je Žízeň ajajaj -


Sabča - 01.02.2009, 14:22:23
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se - Kabáti nejsou dobří, Kabáti jsou totiž úplně super skupina. - Nejlepšív ČR. H. - = - )))))) no je vidět že asi kabáty moc nezná.....

ale s něčím souhlasím. - Hosi.Ja vas miluju.Byl se, ve zline na kazdym koncertu at dole v d - ole tk na bezvadne corride.Miluju baru,starou lou,kdo jestli je va - se nej nej nej pisen.Tk brzo zas vyrazte na morvu at mozu v prvi r - ade poradne trsat:) - KABÁT poslouchám od roku 1991 a je to pořád dost dobrý a čí - m dál tím lepší, ale žízeň je Žízeň ajajaj - já už je poslouchám od 6-ti let a nikdy mě v ničem nezklamali - ! -


Ozzák - 20.01.2009, 20:15:14
jo já Kabáty poslouchám od svejch čtyř let.Jsou fakt dobrý.


joooooooooooooooo - 07.11.2008, 15:30:06
Kabaty posloucham od svejch peti


Michaela - 30.01.2008, 15:33:40
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se - Kabáti nejsou dobří, Kabáti jsou totiž úplně super skupina. - Nejlepšív ČR. H. - = - )))))) no je vidět že asi kabáty moc nezná.....

ale s něčím souhlasím. - Hosi.Ja vas miluju.Byl se, ve zline na kazdym koncertu at dole v d - ole tk na bezvadne corride.Miluju baru,starou lou,kdo jestli je va - se nej nej nej pisen.Tk brzo zas vyrazte na morvu at mozu v prvi r - ade poradne trsat:) - KABÁT poslouchám od roku 1991 a je to pořád dost dobrý a čí - m dál tím lepší, ale žízeň je Žízeň ajajaj - já už je poslouchám od 6-ti let a nikdy mě v ničem nezklamali - ! - kabati jsou proste nej posloucham je uz od malicka ted by me zajim - alo kdy vide to nove dvd coryda? diky -


Martin - 28.08.2007, 20:46:18
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se - Kabáti nejsou dobří, Kabáti jsou totiž úplně super skupina. - Nejlepšív ČR. H. - = - )))))) no je vidět že asi kabáty moc nezná.....

ale s něčím souhlasím. - Hosi.Ja vas miluju.Byl se, ve zline na kazdym koncertu at dole v d - ole tk na bezvadne corride.Miluju baru,starou lou,kdo jestli je va - se nej nej nej pisen.Tk brzo zas vyrazte na morvu at mozu v prvi r - ade poradne trsat:) - KABÁT poslouchám od roku 1991 a je to pořád dost dobrý a čí - m dál tím lepší, ale žízeň je Žízeň ajajaj - já už je poslouchám od 6-ti let a nikdy mě v ničem nezklamali - ! - kabati jsou proste nej posloucham je uz od malicka ted by me zajim - alo kdy vide to nove dvd coryda? diky - Kabati su super... Je to moja naj kapela, ktoru si vzdy a casto vy - pocujem a tak to aj ostane a to bezohladu na album... Ale kebze uz - musim povedat naozaj tie naj z naj, tak su to Colorado, Cert na k - oze jel, Devky... a Dole v dole... :-) -


- 20.08.2007, 22:18:39
vsechny sou dobry!!!


ManUtd - 20.08.2007, 21:18:19
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se - Kabáti nejsou dobří, Kabáti jsou totiž úplně super skupina. - Nejlepšív ČR. H. - = - )))))) no je vidět že asi kabáty moc nezná.....

ale s něčím souhlasím. - Hosi.Ja vas miluju.Byl se, ve zline na kazdym koncertu at dole v d - ole tk na bezvadne corride.Miluju baru,starou lou,kdo jestli je va - se nej nej nej pisen.Tk brzo zas vyrazte na morvu at mozu v prvi r - ade poradne trsat:) - KABÁT poslouchám od roku 1991 a je to pořád dost dobrý a čí - m dál tím lepší, ale žízeň je Žízeň ajajaj - já už je poslouchám od 6-ti let a nikdy mě v ničem nezklamali - ! - kabati jsou proste nej posloucham je uz od malicka ted by me zajim - alo kdy vide to nove dvd coryda? diky - Kabati su super... Je to moja naj kapela, ktoru si vzdy a casto vy - pocujem a tak to aj ostane a to bezohladu na album... Ale kebze uz - musim povedat naozaj tie naj z naj, tak su to Colorado, Cert na k - oze jel, Devky... a Dole v dole... :-) - jitka121: Tak Země plná trpaslíků je taky dobrý album, ma nec - oi svyho co jiny alba nemaj a taky dobry texty, me se taky libi, t - aky si mysim ze i na Čerta se zapomina, taky dobry album. Kazdej - ma svuj pohled, me se libi od Má ji motorovou do MegaHU vsechny, - Go satane Go uz ani ne, je plná vaty, takovy uz nic navic prave n - eco jako Corida, naopak Dole v dole se mi celkem libi, ma svou tva - r. -


alennkaa - 18.08.2007, 19:03:11
mě jo - velkej westedk :DD zrvona teď je v takovfd tfd mezife1zi - , kdy nened moc krasavec ... pe1č to nened už male1 chlupate1 ku - lička, ale ještě ani ne poře1dně zarostle1 velke1 koule skle1 - dajedced se převe1žně z hlavy :Dze zbytkem souhlas, akore1t byc - h možne1 doplnila, že si o sobě mysled MOC :))) btw. již třet - ed majitelka westedka, to je statisticky dost zajedmavfd, pe1č v - ree1lu nezne1m nikoho :) - Ad Lucie Madleňe1kove1:"Studenti jsou prece největšed nep - e1tele9 učitele a vždyť je taky vůbec ta škola nezajedme1.&q - uot; Určitě jsou sttnedui, ktere9 škola zajedme1 a jsou taky st - tnedui, ktere9 škola nezajedme1, kteřed např. chtějed hlavně - titul, aby mohli jedt vyděle1vat "těžke9" penedze v p - re1vned praxi (což je samozřejmě naivned). Takže je skutečně - dost studentů, ktere9 škola vlastně nezajedme1 (je ale třeba - zkoumat motivy, zda to je v učiteledch nebo ve studentech).Studen - ti vůbec nejsou nepře1teli učitelům (i když věředm zejme9na - svfdm staršedm kolegům, že se jich tento pocit může občas z - mocnit). Pozice učitele na pre1vech dnes, kdy je v ročnedku kole - m 500 studentů (při, řekněme, 3 vyučujedcedch na obor), nened - jednoduche1. Kromě pedagogicke9ho ze1vazku a vědecke9 činnosti - , me1te i poměrně dost administrativy k vyřizove1ned, ktere1 BT - W souvised s nedostatkem sebeke1zně a nepřipravenosted studentů - .Nevedm, zda-li takove9to počty studentů připadajed na učitele - i v Anglii, ale viděl jsem již několik udivenfdch obličejů z - ahraničnedch kolegů, kterfdm jsem řekl, že na mě připade1 p - es 200 studentů (na druhou stranu jsem potkal jednoho profesora - z Francie a ten hovořilo o 1000 studentů, kteřed na něj připa - dali). Jak chcete při takovfdch počtech se studenty efektivně p - racovat? Jak chcete skutečně rozvinout kvalitned vfdukove9 metod - y? A ze1roveň nepřestat dělat vědu, obstarat administrativu a - medt třeba trochu volne9ho času?"BTW nejvedce mne v posledn - ed době dostal ne1zor, že asistenti majed učit nejvedc."To - to je pragmatickfd ne1zor. Asistent skutečně zpravidla neme1 tol - ik povinnosted (akademickfdch, vedened doktorskfdch praced, oponen - tury rigoroznedch praced atd.) jako profesor. Nicme9ně souhlasedm - s tedm, že je škoda, že profesoři vedce nevedou semine1ře, p - rotože oni jsou/ by měli bfdt těmi, kdo jsou (narozdedl od asis - tentů) skutečnfdmi odbornedky. Můj subjektivned ne1zor je, že - asistenti učed až dost, ale většina z nich neděle1 vědu(z r - znfdch důvodů). Mysledm si, že by měl bfdt jasnfd rozdedl mez - i asistentem a učitelem. Učitel "pouze" učed. Asisten - t by měl take9 (nebo snad předevšedm) vědecky působit (čle1n - ky, vystoupened na konferencedch, zahraničned ste1že a studia). - Asistent by tedy měl bfdt vedc než jen učitel. - Reading this makes my decisions easier than taknig candy from a ba - by. - Kabáti jsou nejlepší mám rád vaše koncerty ta atmosféra a - koncert to je něco kluci držte se - Kabáti nejsou dobří, Kabáti jsou totiž úplně super skupina. - Nejlepšív ČR. H. - = - )))))) no je vidět že asi kabáty moc nezná.....

ale s něčím souhlasím. - Hosi.Ja vas miluju.Byl se, ve zline na kazdym koncertu at dole v d - ole tk na bezvadne corride.Miluju baru,starou lou,kdo jestli je va - se nej nej nej pisen.Tk brzo zas vyrazte na morvu at mozu v prvi r - ade poradne trsat:) - KABÁT poslouchám od roku 1991 a je to pořád dost dobrý a čí - m dál tím lepší, ale žízeň je Žízeň ajajaj - já už je poslouchám od 6-ti let a nikdy mě v ničem nezklamali - ! - kabati jsou proste nej posloucham je uz od malicka ted by me zajim - alo kdy vide to nove dvd coryda? diky - Kabati su super... Je to moja naj kapela, ktoru si vzdy a casto vy - pocujem a tak to aj ostane a to bezohladu na album... Ale kebze uz - musim povedat naozaj tie naj z naj, tak su to Colorado, Cert na k - oze jel, Devky... a Dole v dole... :-) - jitka121: Tak Země plná trpaslíků je taky dobrý album, ma nec - oi svyho co jiny alba nemaj a taky dobry texty, me se taky libi, t - aky si mysim ze i na Čerta se zapomina, taky dobry album. Kazdej - ma svuj pohled, me se libi od Má ji motorovou do MegaHU vsechny, - Go satane Go uz ani ne, je plná vaty, takovy uz nic navic prave n - eco jako Corida, naopak Dole v dole se mi celkem libi, ma svou tva - r. - Plus - Na Vlčí hoře to perfektně rozjeli proto už se na ně n - emůžu aani zlobit že si zkusili country :D -Stránka: 123Další ►