rozhovor

Pepa Vojtek o turné, posilovně a vlhkých hotelech...

Jak se připravujete na největší turné v historii kapely?
Stejně, jako na ty minulé. Pro mě je každé turné naší kapely to největší. Čili, poslouchám naše písničky, tak jednou denně, a zkouším s kapelou, tak jednou týdně. Pamatujte si : Kdo hodně cvičí, nástroj si ničí.

Budete vystupovat podle předem připraveného scénáře nebo si můžete na jednotlivých koncertech dovolit i nějaké změny a překvapení?
Změny a překvapení jsou každý koncert a bez nich by to nebylo to pravé ořechové, ale máme daný sled písniček, který se snažíme více méně dodržet.

Připravujete se Vy osobně i fyzicky (posilovna apod.)? Jsou takové šňůry fyzicky náročné?
V posilovně jsem byl naposledy před podzimním turné. Teď se spíš snažím zhubnout, abych tělu odlehčil a byl tudíž pohyblivější. Nerad bych někde na place zkolaboval.

Na co jste si na turné zvykal nejhůře?
Vždycky mi vadily vlhké a špinavé hotely, kde nebyl bar, ale poslední dobou se to po všech stránkách zlepšuje

Co říkáte na nenadálou popularitu? Promítá se Vám nějak zásadně i do soukromého života?
Nepromítá, nejsem z těch, co by okamžitě vztyčili frňák do nebes a s nikým se nebavili, ale je to příjemné, po tolika letech poctivého bigbeatování.

Koncert ve Zlíně se velmi dobře prodává (a nejen ve Zlíně), jak se Vám hraje ve Zlíně? Jaké máte na Zlín vzpomínky? Moje vzpomínky většinou končí ve Vizovicích v hospodě, ale Zlín byl vždycky skvělej.

Cítíte nějaký podstatný rozdíl mezi fanoušky v Čechách a na Moravě?
Není podstatného rozdílu, mám rád publikum, které má rádo Kabát a je mi jedno, jestli je to Čech, Moravák nebo Slovák:)

Rozbíhá se také kauza focení na koncertech. Vadí Vám fanoušci s fotoaparáty, ruší Vás to při vystoupení a přikláníte se k omezení nebo úplnému zákazu focení nebo Vám to naopak nevadí vůbec? Co?
Nevadí mi to, pokud se na ty fotky dá alespoň trochu koukat, tak mi to neva. Většinou se ale na naše strhaný ksichty koukat nedá.

Zdroj: agentura VelrybaKomentáře:

Vojtek o turné, posilovně a vlhkých...

Jméno:  
E-mail:  


m63z3m4kcg - 17.12.2015, 17:11:54
Nno, musim přiznat, že znam dva lidi, kerejm knedr paujse, a jed - nedm z nich je Hercule Poirot.Ale na druhou stranu _je1_ jsem fach - yl. Tralalalala. -


yFZXWkBWlUwTpCl - 14.09.2012, 00:03:33
Nno, musim přiznat, že znam dva lidi, kerejm knedr paujse, a jed - nedm z nich je Hercule Poirot.Ale na druhou stranu _je1_ jsem fach - yl. Tralalalala. - Miled Nightworkove9, nevedm, zda jste si toho všimli, ale Vaše D - VD – Nightwork Incheba arena je po všech stre1nke1ch mimoře1dn - ě vydařene9. Jednotlive9 složky jsou tak dokonale vyve1žene9, - že nemhou vyzvednout napředklad excelentned verbe1lned i hudebne - d vfdkon me9ho obledbence, pana Jana Maxie1na, protože bych hned - pocedtil potřebu vyzvednout i celou ške1lu všech dalšedch věc - ed a zřejmě bych se upsal k smrti. Velmi mne překvapilo, ž - e tohle DVD, alespoň pro mne, obsahuje i nemalou de1vku napěted. - Me1m na mysli „Pilarku“, kterou vnedme1m zejme9na jako famf3z - ned herecko-pěvecko-hudebned etudu, ve ktere9 se opilec rozhodne, - že si zazpedve1 Montyho čarde1š, jako ho zpedve1 paned Eva Pil - arove1. Vfdsledkem je sve9re1zne1 variace na Montyho čarde1š, kt - ere1 je ze1roveň jeho parodied i parodied zpěvu paned Evy Pilaro - ve9. Mysledm, že tahle etuda je ne1padite1, vtipne1 a me1 předb - h. A panem Dykem je tak bravurně zvle1dnute1, že pokažde9 znov - u ve mně zatrne a me1m obavu že přepadne z jeviště nebo spadn - e na zadek a nějak si ubledžed… Chtěl bych Ve1m všem k tom - uto DVD pogratulovat a děkuji ve1m za jeho existenci. Dudek -