rozhovor

Exkluzivní rozhovor se synem Pepy Vojtka pro www.kabati.cz

(07.05.2005)

Co posloucháš za hudbu (kromě Kabátů). Teda jestli je posloucháš ? (smích)

Kabáty poslouchám (smích) To je snad povinnost, ne? Jinak nemám moc vyhraněnej vkus, poslouchám hudbu na kterou mám zrovna náladu...jinak se mi nejvíc líbí asi něco, čemu se myslím říká gothic metal (Nightwish kupříkladu). V poslední době se mi nejvíc líbila skupina Charon. Jinak fakt nemusim hip-hop, a nějaký praštěný techno.

Jakej máš vztah k ostatním členům skupiny Kabát? Znáš se s nima dobře?

Znám je, ale nejsme nijak v kontaktu... Když jsem byl malej, tak jsem jezdil s tátou do zkušebny (pamatuju si, že se mi strašně líbily bicí) takže tam sme se viděli často. Teď se vidíme nejčastěji na koncertech. Takže ne moc často

Teď bude vystoupení u Vás v Teplicích, půjdeš se tam podívat?

Ani nevim o tom, že tady nějaký bude (smích). Ale určitě se tam s kámošema vypravíme.

Koncert k 60letům výročí teplické kopané...
Nechtějí po tobě kamarádi, nebo kamarádky číslo na někoho z Kabátů? Nebo neobtěžují tě nějak, když je tvůj otec zpěvák v tak populární skupině?


Ne, zas takový hvězdy to nejsou. Ale občas po mě někdo chce podpis nebo podobně..., ale že by mě to obtěžovalo se říct nedá. Když by mě obtěžoval kamarád, tak by to nebyl moc dobrej kamarád (smích).

Láká tě šoubyznys? Co třeba ty a zpěv ?

Šoubyznys mě neláká, a mezi lidi (ať už zpívat, tancovat, nebo je nějak jinak bavit) bych nevlez.
Já a zpěv? Mám pocit že jsem někdy zpíval ve sboru ale nepamatuju se na to... Doufám, že to byl jenom sen (smích).

Baví tě tenhle rozhovor ? (smích)

Přijde mi směšnej. Ale je to rohodně něco novýho.

Co si myslíš o tom jak někteří fanoušci skupiny tvrdí, že je dnes Kabát jen komerční záležitost a že od alba "Děvky ty to znaj", skupina "vyměkla" ?

Kabáti skládaj to co je baví a tak jak se jim chce. Je to jejich věc a když se to někomu nelíbí, tak ať to prostě neposlouchá. Vždycky to tak dělali, ne? Možná právě proto se stali tak oblíbenou skupinou. Každopádně to si já nepamatuju.

Děkuji ti za rozhovor.

No problemo.

Autor: Daniel Fiala, www.kabati.czKomentáře:

Rozhovor se synem Pepy Vojtka.

Jméno:  
E-mail:  


rvOUsrkTSH - 17.12.2015, 16:05:11
K zamyšlened je to jistě dobre9 i pro ty, o nichž se v dane9m r - ozhovoru nelmuved :) Mě tam zvle1ště upoutala zmednka o funkci - předsedkyně Nejvyššedho soudu jakožto hlavned reprezentantky - soudnictved. Do jake9 medry je v ČR zavedenou praxed, že pre1vě - předsedkyně Nejvyššedho soudu reprezentuje soudnictved? Jakfd - m způsobem tato praxe vznikla? A jakfdm způsobem se pak tato rol - e projevuje nebo projevovat me1? Protože se1m v tomto ohledu pře - dliš velke9 znalosti neme1m a v době před paned doktorkou Brož - ovou jsem se ještě ředšed divů justice projedžděl na houpac - edm koni, byl bych moc re1d, pokud by se mi zde na toto te9ma poda - řilo rozproudit diskusi.Nejprve se pokusedm shrnout pe1r myšlene - k, jež mě k tomuto te9matu napadly. Roli reprezentanta soudnictv - ed lze dle me9ho ne1zoru che1pat dvojedm způsobem, jednak jako ur - čitou charismatickou autoritu, jež je ostatnedm provozovatelům - sve9 profese (nejen more1lnedm) vzorem, jednak jako mluvčedho cel - e9 jedne9 složky ste1tned moci. V druhe9m předpadě se pak ste1v - e1 idee1lnedm komunikačnedm ventilem soudů a ochre1ncem jejich n - eze1vislosti vůči fatokům či nepatřične9 kritice ze strany e - xekutivy nebo me9died, popř. veřejnosti. Ve Spojene9m kre1lovstv - ed tuto funkci zatedm zaste1ve1 Lord Chancellor, nicme9ně po vzni - ku Nejvyššedho soudu ple1novane9m na rok 2009 ji zřejmě přede - 1 pre1vě jeho předsedovi. V ostatnedch zemedch Common Law je tat - o funkce tradičně spojove1na s osobou ministra spravedlnosti, je - ž se často snoubed take9 s roled nejvyššedho ste1tnedho ze1stu - pce.Vzhledem k tomu, že v poslednedch letech je doktorka Brožove - 1 oběted cedlene9 diskreditace ze strany představitelů exekutiv - y, jejed role reprezentanta soudnictved tedm zřetelně trped. Zde - se doste1ve1m do faskaled sve9 kre1tke9 paměti, neboť nejsem sc - hopen si odpovědět na ote1zku, zda se jejed předchůdci či ona - sama před zače1tkem svfdch sporů s prezidentem Klausem te9to r - ole nějak aktivněji zhostili. V současnosti se mi nicme9ně zde - 1, že soudnictved sve9ho jasne9ho reprezentanta postre1de1. Jakob - y se však objevovali dalšed kandide1ti rekrutujedced se i z jinf - dch vysokfdch postů. Ať už je to v např. nejvyššed ste1tned - ze1stupkyně, jedž mnohe9 medie1lned kauzy nuted postup sve9ho fa - řadu hojně vysvětlovat, nebo předseda soudcovske9 unie. Pod vl - ivem přečtene9ho čle1nku pak ve mně bujed pocit, že na ze1kla - dě sve9 vysoke9 autority by za něj mohl bfdt považove1n i se1m - doktor Motejl. Tak teď jen doufe1m, že jsem druhfdm odstavcem mo - žnou diskusi spedše nezadusil.. :) -


ZxTJbfyuqmJxIjTmSei - 13.09.2012, 16:34:45
This atirlce keeps it real, no doubt.


J. V - 25.01.2008, 11:56:25
Aoj, žádnej problém. Zatím se měj.


miky - 24.01.2008, 21:21:08
K zamyšlened je to jistě dobre9 i pro ty, o nichž se v dane9m r - ozhovoru nelmuved :) Mě tam zvle1ště upoutala zmednka o funkci - předsedkyně Nejvyššedho soudu jakožto hlavned reprezentantky - soudnictved. Do jake9 medry je v ČR zavedenou praxed, že pre1vě - předsedkyně Nejvyššedho soudu reprezentuje soudnictved? Jakfd - m způsobem tato praxe vznikla? A jakfdm způsobem se pak tato rol - e projevuje nebo projevovat me1? Protože se1m v tomto ohledu pře - dliš velke9 znalosti neme1m a v době před paned doktorkou Brož - ovou jsem se ještě ředšed divů justice projedžděl na houpac - edm koni, byl bych moc re1d, pokud by se mi zde na toto te9ma poda - řilo rozproudit diskusi.Nejprve se pokusedm shrnout pe1r myšlene - k, jež mě k tomuto te9matu napadly. Roli reprezentanta soudnictv - ed lze dle me9ho ne1zoru che1pat dvojedm způsobem, jednak jako ur - čitou charismatickou autoritu, jež je ostatnedm provozovatelům - sve9 profese (nejen more1lnedm) vzorem, jednak jako mluvčedho cel - e9 jedne9 složky ste1tned moci. V druhe9m předpadě se pak ste1v - e1 idee1lnedm komunikačnedm ventilem soudů a ochre1ncem jejich n - eze1vislosti vůči fatokům či nepatřične9 kritice ze strany e - xekutivy nebo me9died, popř. veřejnosti. Ve Spojene9m kre1lovstv - ed tuto funkci zatedm zaste1ve1 Lord Chancellor, nicme9ně po vzni - ku Nejvyššedho soudu ple1novane9m na rok 2009 ji zřejmě přede - 1 pre1vě jeho předsedovi. V ostatnedch zemedch Common Law je tat - o funkce tradičně spojove1na s osobou ministra spravedlnosti, je - ž se často snoubed take9 s roled nejvyššedho ste1tnedho ze1stu - pce.Vzhledem k tomu, že v poslednedch letech je doktorka Brožove - 1 oběted cedlene9 diskreditace ze strany představitelů exekutiv - y, jejed role reprezentanta soudnictved tedm zřetelně trped. Zde - se doste1ve1m do faskaled sve9 kre1tke9 paměti, neboť nejsem sc - hopen si odpovědět na ote1zku, zda se jejed předchůdci či ona - sama před zače1tkem svfdch sporů s prezidentem Klausem te9to r - ole nějak aktivněji zhostili. V současnosti se mi nicme9ně zde - 1, že soudnictved sve9ho jasne9ho reprezentanta postre1de1. Jakob - y se však objevovali dalšed kandide1ti rekrutujedced se i z jinf - dch vysokfdch postů. Ať už je to v např. nejvyššed ste1tned - ze1stupkyně, jedž mnohe9 medie1lned kauzy nuted postup sve9ho fa - řadu hojně vysvětlovat, nebo předseda soudcovske9 unie. Pod vl - ivem přečtene9ho čle1nku pak ve mně bujed pocit, že na ze1kla - dě sve9 vysoke9 autority by za něj mohl bfdt považove1n i se1m - doktor Motejl. Tak teď jen doufe1m, že jsem druhfdm odstavcem mo - žnou diskusi spedše nezadusil.. :) - tak teda děkuji že si splnil moje přání seš hodnej ! a můž - u ti říct jedno že si podobnej až moc svímu tátovy ! a já m - ám takovej pocit že sem tě někde vyděla možná že v teplic - ch protože já sem jeden čas bydlela v mostě a pak v bílině - a do teplic sem jezdila pořád ale nevim no tak se měj hezky a - snad se někdy potkáme -


Dan FIALA (Webmaster) - 23.01.2008, 22:44:26
to miky: Teď už si také troufám říct, že půjde!


MadCat - 23.01.2008, 22:37:29
miky: Snad s tím půjde něco udělat ;)


miky - 23.01.2008, 18:11:51
K zamyšlened je to jistě dobre9 i pro ty, o nichž se v dane9m r - ozhovoru nelmuved :) Mě tam zvle1ště upoutala zmednka o funkci - předsedkyně Nejvyššedho soudu jakožto hlavned reprezentantky - soudnictved. Do jake9 medry je v ČR zavedenou praxed, že pre1vě - předsedkyně Nejvyššedho soudu reprezentuje soudnictved? Jakfd - m způsobem tato praxe vznikla? A jakfdm způsobem se pak tato rol - e projevuje nebo projevovat me1? Protože se1m v tomto ohledu pře - dliš velke9 znalosti neme1m a v době před paned doktorkou Brož - ovou jsem se ještě ředšed divů justice projedžděl na houpac - edm koni, byl bych moc re1d, pokud by se mi zde na toto te9ma poda - řilo rozproudit diskusi.Nejprve se pokusedm shrnout pe1r myšlene - k, jež mě k tomuto te9matu napadly. Roli reprezentanta soudnictv - ed lze dle me9ho ne1zoru che1pat dvojedm způsobem, jednak jako ur - čitou charismatickou autoritu, jež je ostatnedm provozovatelům - sve9 profese (nejen more1lnedm) vzorem, jednak jako mluvčedho cel - e9 jedne9 složky ste1tned moci. V druhe9m předpadě se pak ste1v - e1 idee1lnedm komunikačnedm ventilem soudů a ochre1ncem jejich n - eze1vislosti vůči fatokům či nepatřične9 kritice ze strany e - xekutivy nebo me9died, popř. veřejnosti. Ve Spojene9m kre1lovstv - ed tuto funkci zatedm zaste1ve1 Lord Chancellor, nicme9ně po vzni - ku Nejvyššedho soudu ple1novane9m na rok 2009 ji zřejmě přede - 1 pre1vě jeho předsedovi. V ostatnedch zemedch Common Law je tat - o funkce tradičně spojove1na s osobou ministra spravedlnosti, je - ž se často snoubed take9 s roled nejvyššedho ste1tnedho ze1stu - pce.Vzhledem k tomu, že v poslednedch letech je doktorka Brožove - 1 oběted cedlene9 diskreditace ze strany představitelů exekutiv - y, jejed role reprezentanta soudnictved tedm zřetelně trped. Zde - se doste1ve1m do faskaled sve9 kre1tke9 paměti, neboť nejsem sc - hopen si odpovědět na ote1zku, zda se jejed předchůdci či ona - sama před zače1tkem svfdch sporů s prezidentem Klausem te9to r - ole nějak aktivněji zhostili. V současnosti se mi nicme9ně zde - 1, že soudnictved sve9ho jasne9ho reprezentanta postre1de1. Jakob - y se však objevovali dalšed kandide1ti rekrutujedced se i z jinf - dch vysokfdch postů. Ať už je to v např. nejvyššed ste1tned - ze1stupkyně, jedž mnohe9 medie1lned kauzy nuted postup sve9ho fa - řadu hojně vysvětlovat, nebo předseda soudcovske9 unie. Pod vl - ivem přečtene9ho čle1nku pak ve mně bujed pocit, že na ze1kla - dě sve9 vysoke9 autority by za něj mohl bfdt považove1n i se1m - doktor Motejl. Tak teď jen doufe1m, že jsem druhfdm odstavcem mo - žnou diskusi spedše nezadusil.. :) - tak teda děkuji že si splnil moje přání seš hodnej ! a můž - u ti říct jedno že si podobnej až moc svímu tátovy ! a já m - ám takovej pocit že sem tě někde vyděla možná že v teplic - ch protože já sem jeden čas bydlela v mostě a pak v bílině - a do teplic sem jezdila pořád ale nevim no tak se měj hezky a - snad se někdy potkáme - AHoj chtěla sem se zeptat jestly by si třeba neukázal nějaký - svoje foto všude má valentýnku Matyáška ale tebe!!ne!!!mysl - m si že by zajímalo jak vůbec vypadá jeho nejsttarší syn p - edem děkuji za odpověď -