Soutěž o 3x kšiltovku s logem Kabati.czSOUTĚŽNÍ OTÁZKY:


1. Kdo napsal hudbu k písni Cesta do Kadaně? - Tomáš Krulich

2. Kdo z kapely se zajímá o českou historii, hlavně o období 2. světové války? - Ota Váňa

3. Kolik tetování už má na svém těle Pepa? - 6

Soutěž byla ukončena, zde je seznam výherců

Soutěže se účastnilo 82 lidí.
Zcela správně odpověděli pouze 2 lidé. Třetího výherce jsem tedy vybral tak, že jsem našel člověka, který odpověděl co možná nejpřesněji (místo 6ti tetování tipoval 5), a své odpověďi zaslal nejdříve.


Pro vítěze:

1. místo - kšiltovka s logem Kabati.cz
2. místo - kšiltovka s logem Kabati.cz
3. místo - kšiltovka s logem Kabati.cz

Pravidla soutěže:

1. Ze soutěžících se správnými odpověďmi budou vylosováni 3 výherci.
Soutěž bude vyhodnocovat organizátor (Daniel Fiala).

2. Účastník soutěže dává organizátorovi souhlas se zpracováním svých poskytnutých údajů pro účely pořádání a vyhodnocení soutěže, a to ve lhůtě do 3 měsíců po skončení soutěže. Informace získané při soutěži jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně. Na www.kabati.cz (tj. zde), se uvěřejní pouze jméno, příjemní a bydliště vítězů. Jejich použití se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.

3. Organizátor si vyhrazuje právo ze soutěže kohokoliv vyřadit (především se jedná o soutěžící, jenž porušili pravidla).

4. Výhru nelze právně vymáhat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit pravidla této soutěže, případně soutěž zastavit, přerušit či odložit. V takovém případě organizátor oznámí tyto změny předem na www.kabati.cz v Novinkách.